FX

Tworzenie efektów takich jak dym, woda lub cząsteczki często wiąże się z dużym nakładem środków. Poprzez przepuszczenie tego etapu przez firmę zewnętrzną możesz skupić się na pozostałych elementach projektu. W trakcie produkcji efektów zawsze staramy się wybierać najbardziej efektowną metodę, która da najwyższą jakość wizualną.

PRZEBIEG PRAC

  • Zaczynamy pracę od zebrania jak największej liczby referencji,
  • W pierwszej części projektu wysyłamy Ci postęp nad projektem, w wersji playblastów poszczególnych sekwencji, aby złapać ogólną dynamikę i kształt symulacji,
  • Zaczynamy wypracowywać finalny wygląd efektu, tworząc shadery i sceny renderingowe,
  • Projekt kończy się przekazaniem wszystkich plików z programu Houdini wraz z symulacją i wyrenderowanymi klatkami.