oświetlenie i rendering

Poza compositingiem, renderowanie 3D jest jednym z ostatnich kroków produkcji. Jest ważną częścią, ponieważ odpowiednie oświetlenie sceny jest fundamentem do stworzenia pożądanego nastroju oraz odpowiedniego przekazania historii. Nasi artyści od oświetlenia mają duże doświadczenie na rynku VFX i kładą duży nacisk na końcową jakość oraz realizm. Jesteśmy w stanie stworzyć sceny gotowe do renderowania, wkomponować je w Twój pipeline, lub dostarczyć finalnie wyrenderowane klatki.

PRACUJEMY NA:

  • Arnold,
  • Redshift,
  • Vray,
  • Konkretną wersję silnika renderującego zawsze dopasowujemy do pipeline'u klienta.